Contact
    联系大家

澳门巴黎人赌场2019年4月招聘信息

www.88790.com:2019-04-18

招聘信息链接:

招聘单位

岗位

链接

澳门巴黎人赌场

党建工作部

党建工作

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325164305.htm

澳门巴黎人赌场

办公室

文字综合

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325191605.htm

澳门巴黎人赌场

投资管理部

战略规划

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325208205.htm

投资管理

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325218405.htm

澳门巴黎人赌场

企业管理部

经营管理

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325240505.htm

澳门巴黎人赌场

财务管理部

(资金运营中心)

财务核算

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325249905.htm https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325261105.htm https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325256105.htm

澳门巴黎人赌场

法务与风控部

风控

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325270905.htm

澳门巴黎人赌场

人力资源部

人事综合

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325306205.htm

澳门巴黎人赌场

监察审计部

审计

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325314305.htm https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325317405.htm

粤澳基金管理企业

投资业务

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325360405.htm     https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325361605.htm

农业基金管理企业

风控

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325363905.htm       https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325365205.htm

投资业务

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325367305.htm

新兴产业基金

管理企业

投资业务

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325371005.htm

法务

https://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00325374105.htm

XML 地图 | Sitemap 地图